ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

osvetľovacie-stĺpy-01

 

 

Osvetľovacie stožiare „SO“

Stĺpy vonkajšieho osvetlenia, typ SO, sú určené pre osvetlenie: ulíc, ciest, parkovísk, otvorených priemyselných a mestských priestorov, prípadne iných objektov a elektrickej trakcie, ktoré sú napájané káblovými alebo vzdušnými vedeniami nízkeho napätia. Odstreďované stĺpy SO sú charakteristické vysokými technickými parametrami, s ktorých medzi najdôležitejšie patria: vysoká mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosťou a vysoká mechanická odolnosť.

 

Typ stĺpu

Vrcholové zaťaženie

[kN]

Rozmery

Hmotnosť

[kg]

L

dw

dp

d1

d2

[m]

[mm]

SO 9/2,5

2,5

9,0

150

353

240

308

683

SO 10,5/2,5

2,5

10,5

150

353

262

308

855

SO 12/2,5

2,5

12,0

150

375

281

330

1043

Čítať ďalej...

trakcne-stlpy-02

 

 

Trakčné stĺpy „ST“

Odstreďované železobetónové stĺpy typ ST sú určené na výstavbu trakčných vedení v železničnej doprave a pre električkové a trolejbusové dráhy. Stĺp ST je dole vybavený oceľovou prírubou so štyrmi montážnymi otvormi rozmiestnenými v určených vzdialenostiach podľa druhu použitého základu a funkcie stĺpu.

 

Stĺp sa má tvar zrezaného kužeľa s prstencovým prierezom. Otvor nachádzajúci sa vnútri stĺpu sa využíva na uloženie uzemňovacieho vodiča (spoločné uzemnenie) s prierezom vhodným pre danú trakčnú sieť. Uzemňovací vodič je v dolnej časti spojený s prírubou spôsobom sťažujúcim jeho demontáž. V prírube sa nachádza otvor pre pripojenie vonkajšie uzemňovacieho vodiča. Technológia odstreďovania umožňuje získať hladký vonkajší povrch stĺpu a vysoký stupeň hutnenia betónu, čo garantuje pri použití betónu triedy C45/50 dlhú životnosť (viac ako 50 rokov) bez potreby údržby. Stĺpy ST sú vyrábané v súlade s normou STN EN 12843: 2008 a sú označené symbolom CE.

Čítať ďalej...

energeticke-stlpy-01

 

 

Energetické stĺpy „E“

Energetické stĺpy môžu byť použité pre vzdušné elektroenergetické vedenia NN a VN, alebo ako stožiare pre upevnenie stĺpových transformačných staníc.

 

Vlastnosti stožiarov:

-    veľká mechanická pevnosť a odolnosť voči vlhkosti   a vzniku trhlín

-    životnosť viacej ako 30 rokov - bez potreby údržby

-    estetický vzhľad, hladký povrch - odolný proti poškodeniu

-    vysoká pevnosť umožňuje zvýšiť rozostupy medzi podperami vední

-    jednoduché osadenie do zeme

-    náhrada zložitých oceľových konštrukcií, jedným stožiarom

Čítať ďalej...