ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

dvojstlpovka-1 

 

 

Dvojstĺpová trafostanica TSS-2 

Dvojstĺpová trafostanica TSS-2x sa používa ako koncová alebo priebežná u vzdušných elektrických vedení VN do 35kV. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora do výkonu 630kVA, skrine SVS s nn rozvádzačom RST a elektrických rozvodov. Namiesto vn poistiek môže byť inštalovaný napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode s poistkovým spodkom, prípadne iný VN prístroj. Nosnou časťou trafostanice sú predpäté železobetónové stĺpy. Oceľové konštrukcie majú antikoróznou ochranou žiarovým zinkovaním.

Čítať ďalej...

jednostlpovka-1 

 

 

Jednostĺpová trafostanica TSS-1 

Jednostĺpová trafostanica TSS-1x sa používa ako koncová alebo priebežná u vzdušných elektrických vedení VN do 35kV. Konštrukcia môže byť namontovaná aj na podperný bod existujúceho vedenia. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora do výkonu 400kVA, skrine SVS s nn rozvádzačom RST a elektrických rozvodov. Namiesto vn poistiek môže byť inštalovaný napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode s poistkovým spodkom, prípadne iný VN prístroj. Nosnou časťou trafostanice je predpätý železobetónový stĺp. Oceľové konštrukcie majú antikoróznou ochranou žiarovým zinkovaním.

Čítať ďalej...