ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

trafostanica-1z1-fotka

 

 

Trafostanica TSE-1Z1 „koncová“

Trafostanica TSE-1Z1 je najmenšou zapustenou trafostanicou ovládanou z vonku. Obsahuje samostatné dvere pre priestor VN/NN rozvodne, trafokomoru pre transformátor do výkonu 630kVA. Meranie je na NN strane.

Čítať ďalej...

trafostanica-1z2-fotka

 

 

Trafostanica TSE-1Z2 „slučka“

Trafostanica TSE-1Z2 je štandardnou zapustenou trafostanicou ovládanou z vonku. Obsahuje samostatné dvere pre priestor VN rozvádzača, trafokomoru pre transformátor do výkonu 630kVA a samostatné dvere pre NN rozvádzač. 

dwg button off

Čítať ďalej...

trafostanica-1v62-fotka

 

 

Trafostanica TSE-1V62 „oddelené rozvodne“

Trafostanica TSE-1V62 obsahuje tri samostatné priestory, tak aby boli rozvádzače VN a NN oddelené. Skelet obsahuje priestor pre VN rozvádzač - slučku s meraním, jeden transformátor do výkonu 1000kVA a rôzne NN rozvádzače.  Dĺžka trafostanice môže byť podľa potreby upravená v rozmedzí od 3000 do 8000mm v krokoch po 200mm.

dwg button off

Čítať ďalej...

trafostanica-1v50-fotka

 

 

Trafostanica TSE-1V50 „s meraním“

Trafostanica TSE-1V50 obsahuje priestor pre VN rozvádzač s meraním, jeden transformátor do výkonu 1000kVA a rôzne NN rozvádzače.  Dĺžka trafostanice môže byť podľa potreby upravená v rozmedzí od 3000 do 8000mm v krokoch po 200mm.

pdf button off dwg button off

 

Čítať ďalej...

trafostanica-1V32-fotka

 

 

Trafostanica TSE-1V32 „slučka“

Trafostanica TSE-1V32 obsahuje priestor pre VN rozvádzač s 3 poľami - slučku, jeden transformátor do výkonu 1000kVA a rôzne NN rozvádzače vrátane fakturačného merania.  Dĺžka trafostanice môže byť podľa potreby upravená v rozmedzí od 3000 do 8000mm v krokoch po 200mm.

dwg button off

 

Čítať ďalej...

trafostanica-2v56-fotka 

 

 

Trafostanica TSE-2V56 „2 trafá, koncová“

Trafostanica TSE-2V56 obsahuje priestor VN/NN rozvodne a dva samostatné priestory pre transformátory do 1000kVA. VN rozvádzač je v zložení prívod, meranie a dva poistkové vývody na transformátor. Dĺžka trafostanice môže byť podľa potreby upravená v rozmedzí od 3000 do 8000mm v krokoch po 200mm.

dwg button off

Čítať ďalej...

trafostanica-2v543-fotka
 

 

 

Trafostanica TSE-2V543 „2 trafá, slučka“

Trafostanica TSE-2V543 obsahuje priestor VN/NN rozvodne a dva samostatné priestory pre transformátory do 630kVA. VN rozvádzač je v zložení 2 x prívod, meranie so spojkou a dva poistkové vývody na transformátor. Dĺžka trafostanice môže byť podľa potreby upravená v rozmedzí od 3000 do 7000mm v krokoch po 200mm. Šírka trafostanice je 2960mm.

dwg button off

Čítať ďalej...

trafostanica-viacdielna-fotka

 

 

Viacdielne trafostanice

V niektorých projektoch sú bežné rozmery (2550x8000mm alebo 2960x6960mm) trafostaníc nepostačujúce. Ak je požiadavka na väčšie množstvo technológie, trafostanice je možné spájať do väčších celkov.

Čítať ďalej...

trafostanica-1z30-fotka

 

 

Trafostanica TSE-1Z34 „väčší výkon“

Trafostanica TSE-1Z34 je alternatívou k trafostaniciam ovládaným z vonku. Dĺžka trafostanice môže byť v rozmedzí 3000 až 8000mm v závislosti od množstva osadenej technológie.

dwg button off

Čítať ďalej...

Podkategórie