ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

jednostlpovka-1 

 

 

Jednostĺpová trafostanica TSS-1 

Jednostĺpová trafostanica TSS-1x sa používa ako koncová alebo priebežná u vzdušných elektrických vedení VN do 35kV. Konštrukcia môže byť namontovaná aj na podperný bod existujúceho vedenia. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora do výkonu 400kVA, skrine SVS s nn rozvádzačom RST a elektrických rozvodov. Namiesto vn poistiek môže byť inštalovaný napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode s poistkovým spodkom, prípadne iný VN prístroj. Nosnou časťou trafostanice je predpätý železobetónový stĺp. Oceľové konštrukcie majú antikoróznou ochranou žiarovým zinkovaním.

 

 Stavebné charakteristiky

 • Rozmery :
 • Výška nad terénom:
 • Hĺbka zapustenia:
 • Hmotnosť:
 • Trieda betónu:

 

Technológia

 • VN spínací prístroj
 • VN poistky
 • VN zvodiče prepätia
 • Transformátor do 400kVA
 • Skriňa SVS
 • NN rozvádzače RST
 • Max. 6x poistkový odpínač NN

 

Viac informácii?

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

+421 948 801 300

+421 911 363 746

 

Veľkou výhodou stĺpových trafostaníc je minimálny záber pôdy, rýchlosť výstavby a cena. Ich nevýhodou oproti skeletovej stanici je podstatne väčšie ochranné pásmo a vystavenie elektrických zariadení poveternostným vplyvom. Životnosť oceľovej konštrukcie je min. 30 rokov.

Výkresová dokumentácia reprezentuje základné usporiadanie kompletnej trafostaníc TSS-1x. Vybavenie trafostanice závisí od Vášho projektu. Pre oblasť SSE je schválený typ TSS-1S, pre oblasť VSE typ TSS-1V. Neváhajte nás kontaktovať.

 

  TSS-1K

TSS-1K

TSS-1S 

TSS-1S

TSS-1V

TSS-1V

 

 

 

TSS-1O

TSS-1O

TSS-1D

TSS-1D

 

TSS-1P

TSS-1P