ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

osvetľovacie-stĺpy-01

 

 

Osvetľovacie stožiare „SO“

Stĺpy vonkajšieho osvetlenia, typ SO, sú určené pre osvetlenie: ulíc, ciest, parkovísk, otvorených priemyselných a mestských priestorov, prípadne iných objektov a elektrickej trakcie, ktoré sú napájané káblovými alebo vzdušnými vedeniami nízkeho napätia. Odstreďované stĺpy SO sú charakteristické vysokými technickými parametrami, s ktorých medzi najdôležitejšie patria: vysoká mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosťou a vysoká mechanická odolnosť.

 

Typ stĺpu

Vrcholové zaťaženie

[kN]

Rozmery

Hmotnosť

[kg]

L

dw

dp

d1

d2

[m]

[mm]

SO 9/2,5

2,5

9,0

150

353

240

308

683

SO 10,5/2,5

2,5

10,5

150

353

262

308

855

SO 12/2,5

2,5

12,0

150

375

281

330

1043

 Základné výkresy osvetľovacích stožiarov:

osvetľovacie-stĺpy-03

osvetľovacie-stĺpy-02