ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

Služby poskytované spoločnosťou:

 • Elekroinštalácie a elektromontáže v priemyselnej a občianskej výstavbe
 • Ďiaľkové riadenie vodohospodárskych stavieb
 • Elektrické rozvádzače nn aj vn
 • Montáž a údržba elektrických zariadení do 22kV
 • Revízie elektrických zariadení Inžinierska činnosť
 • Výstavba trafostaníc a elektrických rozvodní
 • Doprava zariadení až na stavbu

Výrobky:

 • Trafostanice s vonkajšou obsluhou
 • Trafostanice s vnútornou obsluhou
 • Prázdne skelety pre trafostanice a spínacie stanice
 • Kontajnery pre kogeneračné jednotky
 • Kontajnery pre umiestnenie technologických zariadení
 • Kontajnery pre toalety, predajné stánky, ubytovanie, vrátnice 
 • Energetické, osvetľovacie, trakčné a telekomunikačné stĺpy
 • Jednostĺpové a dvojstĺpové trafostanice

Silné stránky spoločnosti:

 • Prvoradá je spokojnosť zákazníka
 • Promptné vybavovanie cenových ponúk a návrhov riešení
 • 24 hodinový záručný aj pozáručný servis aj v zahraničí
 • Rýchle vybavovanie reklamácií
 • Ponúkame variabilné stavebné riešenia staníc
 • Garancia dodacích termínov transformačných staníc
 • Dodávky v požadovanom rozsahu a s požadovanou technológiou
 • Montáž staníc na stavbe, prípadne asistencia pri vykládke

Ciele spoločnosti:

 • Udržať si nulovú úrazovosť zamestnancov a pokračovať vo vzdelávaní
 • Štandardizácia vonkajších rozvádzačov v energetických spoločnostiach
 • Doplniť výrobný program o nosný systém vedení do 35kV
 • Zahájiť predaj stĺpových trafostaníc v ďalších krajinách EÚ
 • Uviesť na trh železobetónové stĺpy pre elektrickú trakciu
 • Uviesť na trh železobetónové stĺpy pre telekomunikácie a verejné osvetlenie
 • Zahájiť predaj železobetónových stĺpov v ďalších krajinách EÚ