ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

Pružane usluge:

 • Elektroinstalacije i elektromontaže u industrijskoj i općinskoj građevini
 • Daljinsko upravljanje vodogospodarskih objekata
 • Električna postrojenja NN i SN
 • Instalacija i održavanje električne opreme do 22kV
 • Revizija električne opreme – Inženjering
 • Izgradnja trafostanica i električnih blokova trafostanica
 • Prijevoz opreme na gradilište
 

Proizvodi:

 • Trafostanice s vanjskim usluživanjem
 • Trafostanice s unutarnjim usluživanjem
 • Prazni skeleti za trafostanice i prekidači
 • Kontejneri za kogeneracijske jedinice
 • Kontejneri za smještaj tehnološke opreme
 • Kontejneri za toalete, prodajne štandove, smještaj, recepcije 
 • Energetski, rasvjetni, vučni i telekomunikacijski stupovi
 • Jednostupne i dvostupne trafostanice
 

Snaga tvrtke:

 • Prioritet je zadovoljstvo kupaca
 • Brzo rješavanje ponuda cijena i prijedloga za rješenja
 • 24 sata jamstveni i post-jamstveni servis i u inozemstvu
 • Brzo rješavanje reklamacija
 • Nudimo varijabilna građevinska rješenja stanica
 • Garancija rokova isporuke trafostanica
 • Isporuke po željenoj mjeri i s željenom tehnologijom
 • Montaža stanica na gradilištu, ili asistencija pri istovaru
 

Ciljevi tvrtke:

 • Održavati nultu stopu nezgoda zaposlenika i nastaviti s obrazovanjem
 • Standardizacija vanjskih distributera u energetskim tvrtkama
 • Nadopuniti proizvodni program za noseći sustav vodova do 35kV
 • Započeti prodaju stupnih trafostanica u drugim zemljama EU
 • Pokrenuti na tržiste armirano-betonske stupove za električnu trakciju
 • Pokrenuti na tržište armirano-betonske stupove za telekomunikacije i javnu rasvjetu
 • Započeti prodaju armirano-betonskih stupova u drugim zemljama EU