ENERGO - Trafostanice

ENERGO - Trafostanice

Trafostanice

Skelety

Vonkajší VN rozvádzač

Železobetónové Stĺpy

Stĺpové trafostanice

Referencie
a